OARC_fd_2010_day_1

Page 1 | Page 2


DSC_0281
DSC_0281
Tyler Tidman , VA3DGN
DSC_0285
DSC_0285
DSC_0295
DSC_0295
Not field day without broken antennas.
DSC_0297
DSC_0297
Richard Hagemeyer, VE3UNW
DSC_0304
DSC_0304
DSC_0307
DSC_0307
The phone tent.
DSC_0319
DSC_0319
Paul
DSC_0330
DSC_0330
Tower setup.
DSC_0334
DSC_0334
Generator.
DSC_0351
DSC_0351
Margaret Tidman, VA3VXN
DSC_0353
DSC_0353
DSC_0355
DSC_0355
Repairing broken antenna.
DSC_0360
DSC_0360
Clare, VE3NPC's collection of antennas.
DSC_0361
DSC_0361
DSC_0364
DSC_0364
DSC_0386
DSC_0386
DSC_0433
DSC_0433
6m, 2m, 440 beam
DSC_0436
DSC_0436
Greg VE3YTZ, Jean VE3DNI at the 6m station.
DSC_0523
DSC_0523
Clare VE3NPC works a station on AO-51, his antenna in the backgound.
DSC_0544
DSC_0544
Paul in the cw trailer.
DSC_0545
DSC_0545
central meeting point.
DSC_0546
DSC_0546
DSC_0551
DSC_0551
Margaret Tidman really hamming it up.
DSC_0553
DSC_0553
Clare VE3NPC.
DSC_0554
DSC_0554
DSC_0556
DSC_0556
DSC_0558
DSC_0558
DSC_0572
DSC_0572
DSC_0584
DSC_0584
Satellite station on the hill overlooking the HF sttions
DSC_0595
DSC_0595
cw trailer on far left, phone tent, central meeting point.