OARC_fd_2010_day_2

Page 1 | Page 2


DSC_0607
DSC_0607
Clare VE3NPC, resting after being on site for a 4:30 am satellite pass.
DSC_0611
DSC_0611
Greg, VE3YTZ
DSC_0616
DSC_0616
Phone tent.
DSC_0620 copy
DSC_0620 copy
Ian VE3IGJ logger, Mike VE3FFK operator, in the cw trailer.
DSC_0621
DSC_0621
Mike, VE3FFK
DSC_0622
DSC_0622
Ian, VE3IGJ
DSC_0628
DSC_0628
Greg VE3YTZ
DSC_0639
DSC_0639
Clare VE3NPC, at satellite station, tripod in background.
DSC_0644
DSC_0644
Alan VE3ZTU armstrong, Clare VE3NPC operator.
DSC_0647
DSC_0647
Alan VE3ZTU armstrong, Clare VE3NPC operator.
DSC_0651
DSC_0651
Centre of repaired dipole.
DSC_0662
DSC_0662
Group gathering.
DSC_0663
DSC_0663
Paul, VE3ICV
DSC_0665
DSC_0665
Peter, VE3BQP
DSC_0675
DSC_0675
DSC_0678
DSC_0678
DSC_0679
DSC_0679
Richard, VE3UNW
DSC_0681
DSC_0681
DSC_0682
DSC_0682
Harold, VA3UNK
DSC_0690
DSC_0690
Dave, VE3KMV
DSC_0696
DSC_0696
Business end of Clare's satellite antenna setup.
DSC_0700
DSC_0700
Looking through tripod of Clare's satellite setup, Clare VE3NPC operator Alan VE3ZTU armstrong.
DSC_0701
DSC_0701
Clare VE3NPC operator, Alan VE3ZTU armstrong.
DSC_0702
DSC_0702
Clare VE3NPC operator, Alan VE3ZTU armstrong.
DSC_0710
DSC_0710
Alan, VE3ZTU and Clare VE3NPC, radio and antenna
DSC_0718
DSC_0718
DSC_0730
DSC_0730
Clare, VE3NPC
DSC_0731
DSC_0731
DSC_0732
DSC_0732
DSC_0735
DSC_0735
Janice VA3PAX